Welkom bij RT Oosteinde

RT Oosteinde biedt remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zowel voor particulieren als voor scholen.

RT Oosteinde biedt hulp bij:

  • de basisvakken: lezen, spelling, taal en rekenen,
  • Nederlands als 2e taal,
  • cito training,
  • Nederlands en rekenen voor het VO.

Begeleiding vindt plaats in een rustige leeromgeving, met een op uw kind afgestemd leertraject.

Nieuwsgierig?
Neem eens een kijkje op deze website of vraag om meer informatie via het contactformulier.