Begeleiding

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching (RT) is: hulp bij leerproblemen of leerachterstanden. Deze hulp sluit aan bij de behoeften en leerstijl van uw kind.

Waarom remedial teaching?

Soms leert een kind – ondanks alle inspanningen van de leerkracht – niet voldoende van het onderwijs in de klas. Bij grote klassen, veel niveauverschillen of gedragsproblemen binnen de groep kan een kind soms niet die aandacht krijgen die nodig is. Wanneer uw kind een vak moeilijk vindt, kan dat leiden tot een leerachterstand en een gebrek aan zelfvertrouwen.

Een leerachterstand kan eveneens ontstaan wanneer uw kind de leerstof op school (te) gemakkelijk vindt. Uw kind raakt afgeleid bij de instructie en leert onvoldoende strategieën om moeilijke leerstof aan te pakken. Of uw kind lost rekenopgaven op via eigen handige methoden en automatiseert daardoor eenvoudige sommen onvoldoende. Moeilijke opgaven in de bovenbouw vergen dan onnodig veel van het werkgeheugen. Uw kind heeft dan baat bij ondersteuning bij het automatiseren of heeft stimulans nodig om een efficiëntere aanpak te kiezen.

Individuele begeleiding kan ervoor zorgen dat uw kind net dat extra stapje maakt dat nodig is, om weer vol zelfvertrouwen te gaan leren.

Welke begeleiding?

RT Oosteinde biedt begeleiding bij:

  • technisch en begrijpend lezen,
  • rekenen,
  • taal, spelling en woordenschatontwikkeling,
  • Nederlands als 2e taal,
  • Cito-training voor groep 7 en 8: omgaan met de Cito-vraagstelling in combinatie met het wegwerken van hiaten,
  • Nederlands en rekenen in het voortgezet onderwijs.