Werkwijze

RT Oosteinde biedt:

  • een rustige leeromgeving,
  • een op uw kind afgestemd leertraject,
  • samenwerking met ouders en school,
  • werken aan zelfvertrouwen,
  • automatiseren van lees- en rekenvaardigheden,
  • ondersteuning bij het aanleren van regels en leerstrategieën.

Rustige leeromgeving

RT Oosteinde biedt een rustige werkplek met alle materialen die nodig zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden.

Een op uw kind afgestemd leertraject

We gaan in kleine stapjes werken aan vooraf opgestelde doelen. Tijdens een intake-gesprek met u en uw kind bepalen we welke hulp nodig is. De begeleiding is erop gericht om uw kind zelfstandig te leren omgaan met de leerstof en sluit aan bij de leerdoelen van school. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.

Samenwerking met ouders en school

Het is belangrijk dat een kind steun ondervindt van de ouders en van school. Indien mogelijk wordt de leerkracht van uw kind betrokken bij de remedial teaching. Ouders wordt gevraagd om ook thuis te oefenen met hun kind.

Werken aan zelfvertrouwen

Wanneer een kind een leerachterstand opbouwt, kan het zelfvertrouwen een behoorlijke deuk krijgen. We werken aan herstel van zelfvertrouwen door uw kind goed te betrekken bij het leerproces, door kleine stapjes te maken, succeservaringen op te doen en veel positieve feedback te geven.

Automatiseren van vaardigheden

Bepaalde onderdelen van het technisch lezen en rekenen moeten geautomatiseerd zijn. Daarmee wordt voorkomen dat het werkgeheugen overbelast raakt wanneer de leerstof moeilijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan het verklanken van letters, het automatiseren van het lezen van eenvoudige woorden en aan de tafels van vermenigvuldiging. Dit is de basis waarop een kind verder bouwt. Daarvoor moet veel geoefend worden.

Aanleren van regels en leerstrategieën

Regels en leerstrategieën helpen uw kind om orde te scheppen in de leerstof en om succesvol te zijn bij schooltaken. Denk bijvoorbeeld aan de spellingregels of aan strategieën voor begrijpend lezen. Tijdens de remedial teaching zal de nadruk gelegd worden op deze regels en strategieën. Daarmee kan uw kind toekomstige problemen leren zelfstandig op te lossen.