Over Hedi Schalekamp

Het is mijn doel om uw kind te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat doe ik door aan te sluiten bij de behoeften en leerstijl van uw kind. We leren in kleine stapjes om zo veel succeservaringen op te doen.

Als leerkracht heb ik 17 jaar met veel plezier lesgegeven in alle leerjaren van het basisonderwijs. In 2017 heb ik besloten om het lesgeven in een groep te verruilen voor het bieden van individuele begeleiding. Hiermee kan ik nog beter inspelen op de individuele leerbehoeften van kinderen.

Ik heb ervaring met het begeleiden van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschatontwikkeling, Nederlands als 2e taal en het aanleren van Cito-vaardigheden. We werken daarbij aan zelfvertrouwen, strategiegebruik, automatiseren, nauwkeurig werken en strategie├źn om (Cito-)opgaven handig aan te pakken. Ik werk voor scholen, particulieren en begeleid onderwijsarrangementen. Scholen ondersteun ik daarnaast bij het taalonderwijs aan nieuwkomers.

Opleiding:

  • Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2), HCO, september 2022. Deze opleiding is gericht op leerlingen in de basisschoolleeftijd.
  • Practitioner Remedial Teaching, Fontys, mei 2018
  • PABO, Haagse Hogeschool (+ diverse nascholingscursussen)
  • Nederlandse taal- en letterkunde, Rijksuniversiteit Utrecht.

Ik ben lid van de LBRT, de landelijke beroepsvereniging van remedial teachers, en volg daar regelmatig bijscholingsactiviteiten. In mijn vrije tijd ben ik onder meer actief als vrijwilliger bij Filmhuis Lumen.